Undersøkelse

Ved en vanlig konsultasjon/undersøkelse inspiserer vi tenner og munnhulen generelt. Vi undersøker om det er hull (caries) i tennene og om det er gamle eller dårlige fyllinger som bør skiftes ut samt om tennene har pusseskader, uttalt tannslitasje eller syreskader som trenger behandling. Vi undersøker om det er tannkjøttbetennelse (periodontitt) og om slimhinnene er friske. Vi tar røntgenbilder for å kunne gjøre en fullstendig og god undersøkelse. Røntgenbildene er digitale og vises på dataskjermen vår.

Vi tar som standard to røntgenbilder (bite-wings) ved en vanlig recall undersøkelse og supplerer med flere røntgenbilder etter behov. OPG (panoramarøntgen) tar vi hvis det er indikasjon for det. OPG er et panoramarøntgen som viser hele kjeveregionen. Vi kan se alle tennene med hele roten, kjeveledd og bihuler. Det gir oss god informasjon med tanke på behandlingsplanlegging, visdomstenner som skal vurderes, implantatbehandling, protetikkbehandling, behov for rotbehandling, periodontale forhold, patologi, smerteutredning osv.

Inkludert i undersøkelsen er en grundig rens av tennene der vi fjerner tannstein og overfladisk misfarging. Vi gir deg også råd om hva du selv kan gjøre for en optimal tannhelse. Har du behov for videre behandling få du en behandlingsplan og prisoverslag.

Noen tilstander i munnhulen og generelle dignoser utløser en rettighet til refusjon fra Helfo. Vi påser at du får den refusjonsrettighetene du har krav på og vi har direkte oppgjør med Helfo, så du betaler kun egenandel hos oss.