Rotfylling

Rotfylling er en behandling som utføres når nerven i tannen er skadet. Den mest vanlige årsaker til rotfylling er store dype hull inn til nervehulerommet i tannen hvor nerven ligger. Nerven i tannen kan også skades som følge av traume mot tann og kjeve. En tann som har gjennomgått mye behandling med store gjentatte fyllinger og deretter krone kan også måtte rotfylles da nerven kan nekrotisere (dø) som følge av irritasjon av nerven.

Ved rotfyllingsterapi fjernes nerven eller restene av nervevevet i tannen og det rene hulerommet fylles igjen med rotfyllingsmasse. Dette utføres i en eller to behandlingsseanser og er en tidkrevende behandling. Enkelte tenner kan være spesielt komplisert å behandle og det vil da kunne medføre enda flere behandlingsseanser. I fortenner er det som regel én nervekanal, mens det som regel er tre til fire kanaler i de store jekslene.

Enkelte tenner har svært vanskelig anatomi og krever mikroskop for å kunne utføre behandlingen. Vi henviser da til spesialist som har slikt spesial utstyr.

En rotfylt tann er en svekket tann og krever ofte ytterligere behandling. Tannen trenger i mange tilfeller krone på toppen da en vanlig fylling kan medfører fare for fraktur/sprekk av tannen.