Våre tjenester

Hos Pharo Tannhelse i Lierbyen, arbeider to erfarne tannleger og to omsorgsfulle tannhelsesekretærer. Tannhelsesekretærene tar imot dere når dere kommer til tannklinikken. De betjener resepsjonen og assisterer tannlegen under behandlingen.

Tannlegene samarbeider tett med behandling og behandlingsplanlegging og ønsker å fremstå som et team slik at du som pasient får den beste behandlingen.

Vår visjon "ALLE FORNØYDE"

Undersøkelse med behandlingsplan

Ved en vanlig konsultasjon/undersøkelse inspiserer vi tenner og munnhulen generelt. Vi undersøker om det er hull (caries) i tennene og om det er gamle eller dårlige fyllinger som bør skiftes ut. Vi undersøker om det er tannkjøttbetennelse (periodontitt) og om slimhinnene er friske. Vi tar røntgenbilder for å kunne gjøre en fullstendig og god undersøkelse. Røntgenbildene er digitale og vises på dataskjermen vår.

Vi tar som standard to røntgenbilder (bitewings) ved en vanlig recall undersøkelse og supplerer med flere røntgenbilder etter behov. OPG (panoramarøntgen) tar vi hvis det er indikasjon for det.

OPG er et panoramarøntgen som viser hele kjeveregionen. Vi kan se alle tennene med hele roten, kjeveledd og bihuler. Det gir oss god informasjon med tanke på behandlingsplanlegging, visdomstenner som skal vurderes, implantatbehandling, protetikkbehandling, behov for rotbehandling, periodontale forhold, patologi, smerteutredning osv.

Undersøkelsen avsluttes med fjerning av tannstein og misfarging på tennene.

Fyllingsterapi

Hull (caries) i en tann må behandles når det har nådd en viss størrelse. Vi graderer caries fra 1-5. Grad 1 og 2 ligger ytterst i emaljen og behandles ikke – vi observerer det over tid da disse hullene kan remineraliseres ved optimal hygiene og fluorbruk. Caries 3-5 må behandles med fyllingsterapi evt også rotfylling hvis hullet er så dypt at nerven er skadet.

Fyllingsterapi må også utføres på gamle og dårlige fyllinger for å forebygge fremtidige hull. Hvis fyllingen er liten til middels stor kan vi skifte den med en ny fylling. Er den så stor at vi ikke klarer å lage ny fylling, evt at det er lite gjenværende tannsubstans, må det vurderes om tannen er best tjent med en krone eller et porselensinnlegg.

Veldig mange har store og gamle amalgamfyllinger i munnen – når disse skal skiftes, erstattes de ikke med amalgam. Det er ikke lov å bruke det som fyllingsmateriale lenger. Vi bruker i dag kompositt (plast), porselen eller gull som fyllingsmateriale.

Komposittfyllinger
Kompositt er et hvitt plastmateriale som legges direkte inn i tannen og herdes med ultrafiolett lys. Vi kan velge farge på kompositten slik at fyllingen går mest mulig i ett med tannen. Kompositten binder seg kjemisk til tannen slik at det blir en god binding mellom tann og fylling.

Porselensinnlegg
Hvis hullet er så stort at kompositt ikke egner seg kan et porselensinnlegg/onlay være et godt alternativ. Det tar litt lengre tid å lage. Vi sender avtrykk av tannen til tanntekniker som lager et porseleninnlegg, innlegget semeneres fast til tannen hos oss. Porselensinnlegget lages i en farge som passer akkurat til tannen.

Gullinnlegg
Gullinnlegg er et annet alternativ til kompositt og har generelt bedre holdbarhet enn porselen. Fremstillingsprosessen er den samme som for porselen. Gullinnlegg egner seg godt der tyggetrykket er stort og estetikken mindre viktig.

Porselensfasetter
Fasetter er tynne porselensskall som limes på tannen for å få bedre form og eller farge på tennene i front. Porselensfasetter brukes på tenner som har store syreskader i emaljen, har en form som ikke er estetisk tilfredstillende, skjemmende mellomrom mellom fortennene eller andre skjemmende skader i emaljen.

Krone

Krone lages på tenner som har store gamle fyllinger og eller der store deler av tannen er ødelagt. Å lage en stor fylling på tannen vil ha usikker prognose og det beste for tannen er å lage en krone.

I første behandlingsseanse prepareres tannen og det tas avtrykk som sendes til tanntekniker. I 2. behandlingsseanse sementeres kronen på plass. I mellomtiden settes det en midlertidig krone på tannen og tannteknikkeren fremstiller kronen på sitt labratorium.

Vi lager 3 forskjellige kroner:

Metall-porselen-krone (MK)  
Dette er den vanligste type krone og den rimeligste typen. Kronen består av en indre metallkjerne som dekkes med porselen for å oppnå riktig tannanatomi og god estetikk. Denne type kronene kan brukes på alle tenner men av estetiske hensyn brukes den mest bak i munnen.

Porselenskroner
Fullkroner av porselen er å foretrekke når kravet til estetikk er høyt. Kronen består da av en sterk porselenskjerne med et mer estetisk porselensmateriale på utsiden for å oppnå optimal estetikk.

Gullkrone
Fullkrone i gull bruker vi sjeldnere i dag enn tidligere, men der hvor det er svært kraftig tyggetrykk eller kraftig tanngnissing kan denne kronetypen være et godt alternativ.

Bro

En bro er to eller flere kroner som henger sammen. Den kan dermed erstatte tenner som mangler.

I likhet med kroner, lages en bro i porselen eller i kombinasjonen metall og porselen. Tannlegen vil benytte samme fremgangsmetode som ved kroner. Tennene som skal bli en del av broen blir preparert og det blir tatt  avtrykk som sendes til tekniker. Også her vil du få en midlertidig løsning frem til arbeidet er ferdig laget, og det kan sementeres fast.

Tannlegen instruerer deg i renhold og kommer med anbefalte verktøy for best mulig ta vare på den nye konstruksjonen.

Implantater

Implantatbehandling er en svært god og sikker behandlingsmetode hvis man mangler en eller flere tenner i munnen.

Et implantat er en titanskrue som festes i kjevebenet, på denne skruen kan vi så feste en porselenstann. Det vil da se ut og oppleves som egen tann.

Den kirurgiske delen av behandlingen gjøres av en spesialist i oral kirurgi og oral medisin som vi samarbeider med og henviser til. Behandlingsplanlegging og protetisk behandlingen som avtrykk, tilpassing og sementering av porselenstennene gjøres hos oss.

I noen tilfeller kan det være grunnlag for trygdestønad ved implantatbehandling. Tannlege Beate Pharo er godkjent for å utføre implantatbehandling med trygderefusjon. Mer informasjon om dette kan sees under lenken Refusjon av tannhelseutgifter gjennom HELFO.

 

Protese

Det kan fremstilles forskjellige varianter av proteser, som tilpasses individuelt for å erstatte tapte tenner.

Partielle proteser lages på pasienter som mangler flere tenner og gjenværende tenner er stabile. Resttannsettet kan da brukes som støtte for en delprotese. Helprotese og helsett erstatter tenner i en kjeve der alle tennene er tapt.

Rotfylling

Rotfylling er en behandling som utføres når nerven i tannen er skadet. Den mest vanlige årsaker til rotfylling er store dype hull inn til nervehulerommet i tannen hvor nerven ligger. Nerven i tannen kan også skades som følge av traume mot tann og kjeve. En tann som har gjennomgått mye behandling f.eks store gjentatte fyllinger og deretter krone kan også måtte rotfylles da nerven kan nekrotisere (dø) som følge av irritasjon av nerven.

Ved rotfyllingsterapi fjernes nerven eller restene av nervevevet i tannen og det rene hulerommet fylles igjen med rotfyllingsmasse. Dette utføres i 1 eller 2 behandlingsseanser og er en tidkrevende behandling. Enkelte tenner kan være spesielt komplisert å behandle og det vil da kunne medføre enda flere behandlingsseanser.

Enkelte tenner har svært vanskelig anatomi og krever mikroskop for å kunne utføre behandlingen. Vi henviser da til spesialist som har slikt spesial utstyr.

En rotfylt tann er en svekket tann og krever ofte yttligere behandling. Dvs tannen trenger i mange tilfeller krone på toppen da en vanlig fylling kan medfører fare for fraktur/sprekk av tannen.

 

Tannkjøttsykdommer

Gingivitt
Tannkjøttet er rødt og hovent, det blør lett. Dette skyldes bakteriebelegg på tennene. Blødningen (og betennelsen) forsvinner hvis belegget blir fjernet. Dette kan du som regel greie selv med grundig tannpuss og bruk av tanntråd eller tannstikker. Det er nødvendig med instruksjon og veiledning fra tannlege. Dette gjør vi ved recall undersøkelsen.

Periodontitt (Pyrea)
Betennelse i tannkjøttet som gir varig skade, kaller vi periodontitt (pyrea). Det har dannet seg dype lommer langs tannroten. I disse lommene vil bakterier irritere og ødelegge tannkjøtt og kjeveben. Dette kan føre til at tennene mister sitt benfeste og tennene løsner. Dette skyldes tap av kjeveben. Har man utviklet periodontitt er det vanskelig å holde tenner og tannkjøttet rent på egenhånd og det er derfor viktig med jevnlig rens og behandling hos tannlege.

Behandling
Gingivitt og periodontitt behandles med grundig rens og hygieneinstruksjon. Vi renser og pusser dine tenner med ulike instrumenter samt at vi instruerer deg i hvordan du selv hjemme skal holde tennene dine rene og fri for infeksjon/betennelse. Hvis vi ikke får kontroll på periodontitten må det vurderes ytterligere behandling som kirurgi og evt. henvisning til  perio.spesialist.

Periodontittbehandlig utløser en refusjonsrettighet I Helfo systemet. Vi sørger for at du får den refusjonen du har krav på og betaler dermed kun din egenandel til oss. Vi har direkte oppgjør med Helfo slik at andelen som Helfo dekker får vi direkte derifra.

Tanntrekking

Når en tann eller rot av ulike årsaker må fjernes fra kjeven påføres det et sår og skade i munnhulen. Man må derfor forholde seg til post-operativ informasjon for å få minst mulig plager etter inngrepet.

Generelt
Du skal ikke spise, drikke eller skylle munnen før 2 timer etter inngrepet/ekstraksjonen av tannen. Hvis det er behov for smertestillende i denne perioden kan tabletter tas med et glass vann.

Røyking/snusing må du vente med minst 3 timer gjerne lenger. Dette fordi røyking og snus hindrer god tilheling og øker sannsynligheten for infeksjon i såret.

Du bør ta det med ro etter operasjonen og avstå fra hard fysisk aktivitet/trening de nærmeste 48 timer.

Du bør ikke pusse tennene i operasjonsområdet den første uken men heller skylle munnen med Corsodyle 2 ganger daglig. (Du kan pusse de andre tenner/områder som ikke berører såret). Når stingene er fjernet etter ca 1 uke kan du pusse tenner i operasjonsområdet som vanning. Det kan blø litt men det er viktig å pusse for det.

Smerter
Det er normalt med smerter i 3-7 dager etter operasjon. Dersom smertene øker etter 3-4 dager er det viktig at du tar kontakt med oss da dette kan skyldes infeksjon i såret.

Smertestillende tabletter
Har du fått resept på smertestillende tabletter, skal du ta disse som avtalt. Anbefalt smertestillende er Ibumetin (Ibux, Brufen m.fl.) 400 eller 600mg, gjerne kombinert med 2 x 500mg Paracet. Ved inntak av Paralgin Forte/ Pinex Forte kan man bli døsig og bør unngå bilkjøring ol.

Hevelse
Hevelse er normalt i ca 1 uke etter operasjon. Hevelsen kommer gjerne ett døgn etter inngrepet og vil avta gradvis etter 2-3 dager. Det er også vanlig med gapeproblemer og blåmerker.

Blødning
Det er normalt at det siver noe blod fra såret i 2-3 dager. Dette vil blande seg med spyttet og kan derfor synes å være mye. En sterkere blødning stoppes med kompresjon ved å bite på kompresser (eks rent lommetørkle) i 20-30 minutter. Dersom du opplever klumper av blod i munnen må du ta kontakt med oss eller legevakten.

 

arrow