Tanntrekking

Ved trekking av tenner må man på forhånd vurdere vanskelighetsgraden av trekkingen. Dette avhenger av om tannen er kommet helt frem (gjelder gjerne visdomstenner), hvor mye det er igjen av tannen (har tannen knekt eller er det store hull i tennene), hvilken tann det er (er det en fortann med én rot eller er det en jeksel med flere røtter), hvilken form røttene har (er de rette eller kroket) og relasjon til andre viktige strukturer i kjevebeinet (nerver og bihuler).

Ved vanlig trekking brukes hebel (et instrument som løsner tannen fra beinet) og tang. Av og til må man også dele tannen med et bor for å gjøre det lettere å få den ut.

Ved kirurgisk fjerning av tenner lager man først et snitt i tannkjøttet for å komme til og få god oversikt over arbeidsområdet. Deretter kan det hende at man må bore bort bein rundt tannen. Ofte må kan også dele tannen i flere biter for å få den ut. Dette gjøres kontrollert med bor og andre instrumenter. Når tannen er fjernet syr man noen sting for å lukke såret. Etter ca. en uke må stingene fjernes.

Tanntrekking / kirurgisk fjerning av tann
Når en tann eller rot av ulike årsaker må fjernes fra kjeven vurderer vi om det kan utføres en «enkel» ekstraksjon eller om tann / rot må fjernes kirurgisk. Kirurgisk ekstraksjon krever en mer omfattende prosedyere hvor man først lager et snitt i tannkjøttet for å komme til og få god oversikt over arbeidsområdet. Som regel vil vi fjerne litt ben og spalte tannen for å få den lettere ut. Når tannen er fjernet syr vi igjen for å lukke såret. Stingene fjernes etter en uke sammen med en kontroll av operasjonsområdet. 

Behandlingene krever at man forholder seg til post-operativ informasjon for å få minst mulig plager etter inngrepet. Dere vill alltid motta dette etter utført behandling både muntlig og skriftlig. 

Kirurgisk ekstraksjon gir refusjonsrettigheter i Helfo. Vi sørger for at du får den refusjonene du har krav på og betaler kun egenandel hos oss da vi har direkteoppgjør med Helfo.