Prisliste 2021

Undersøkelse inkl. 2 rtg. og enkel puss og rens 
1050 
Konsultasjon / undersøkelse 
650 
Røntgenundersøkelse pr. bilde. 
150 
Panoramarøntgen OPG  
680 
Hygiene / Covid 19 tillegg pr. behandlingsseanse.  
100-350 
Anestesi / bedøvelse 
200 
Tannfarget fylling 
 
1 flate 
950-1350 
2 flater 
1350-1650 
3-4 flater 
1650-1850 
Rotfylling tidsdebitering 
fra 4500 til 6500 
Tannekstraksjon (enkel) 
1350 
Kirurgisk ekstraksjon tann / rot egenandel m/ Helfo refusjon 
2000 
Krone - bro pr ledd metall/keram eks. tannteknikker 
5500 + tannteknikker 
Helkeramer / Emax eks. tannteknikker 
5500 + tannteknikker 
Tannsteinsrens og periodontitt /tannkjøttsykdoms behandling 
tidsdebitering 
Implantatbehandling 
pris ved behandlingsplan 
Pasient som uteblir fra time eller melder avbud senere enn 24 timer må betale et ikke møtt honorar. 
800